Voor reparatie van producten buiten de garantie worden de voorrijkosten, de kosten voor arbeid en eventuele materiaalkosten aan opdrachtgever doorberekend. Een reparatie valt buiten de garantie wanneer een gebrek buiten de relevante garantietermijn valt of wanneer geen rechtsgeldige aanspraak op de garantie kan worden gemaakt overeenkomstig artikel 4 van de Garantievoorwaarden.

De tarieven voor reparatie buiten de garantie kun je vinden op: www.hotbath.nl/service/serviceverzoek

Een servicebezoek door een monteur wordt enkel toegepast binnen Nederland met uitsluiting van de Waddeneilanden.