Voor de producten van Hotbath geldt een garantietermijn van 60 (zestig) maanden, met uitzondering van elektronische componenten van producten, waarvoor de garantietermijn 24 (vierentwintig) maanden bedraagt. Bij een rechtsgeldige aanspraak op de garantie is het herstel van gebreken doorgaans kosteloos. Hotbath verleent garantie overeenkomstig de Garantievoorwaarden van Hotbath, die hier geraadpleegd kunnen worden.