Nee, volgens het bouwbesluit dient er een minimale temperatuur gegarandeerd te kunnen worden.